Nieuws

feb
21

Subsidieplafond regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij al direct bereikt

Op 20 februari is de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij gepubliceerd. Hiermee kan subsidie worden verstrekt aan een houder die de melklevering op zijn naam aan een zuivelonderneming beëindigt. Het beschikbare budget is op de eerste dag al overschreden. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. De op 20 februari ingediende aanvragen zullen worden gerangschikt door middel van loting.

De regeling zal in 2017 nog tweemaal worden opengesteld. De nieuwe openstellingen worden uiterlijk twee weken van tevoren bekendgemaakt worden op de website van RVO. 

 

Er wordt subsidie verstrekt voor het aantal melkkoeien dat de houder op de eerste dag van de openstellingsperiode had of het aantal melkkoeien dat hij op 1 oktober 2016 had indien dit laatste aantal lager is.

Terug naar overzicht