Nieuws

feb
21

Tweede Kamer ge´nformeerd over nieuwe filmregeling

Op 31 oktober 2013 maakten minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) in een kamerbrief bekend, dat er € 20 miljoen beschikbaar zou komen om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te herstellen. Vervolgens heeft er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaatsgevonden, waarin de wijze waarop stimuleringsprogramma moet worden ingericht, is besproken.

In een nieuwe kamerbrief gaat de minister in op de voortgang, invulling en uitvoering van de regeling. De zogenaamde 'cash rebate' regeling is er op gericht, een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Met de budgetten, die vanuit deze regeling zullen worden verstrekt, wordt geprobeerd de aantrekkingskracht van Nederland voor zowel binnenlandse als buitenlandse filmproducties te vergroten. Hierdoor wordt de productieactiviteit in Nederland van creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven verhoogd. De regeling is tevens bedoeld om de ontplooiing van filmtalent in Nederland en de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties te stimuleren. 

De minister heeft de intentie, de nieuwe regeling in mei 2014 in werking te laten treden. Dit is afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Terug naar overzicht