Nieuws

feb
21

Subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland gepubliceerd

Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 gepubliceerd. Met deze regeling kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten, die passen binnen het Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. De activiteiten moeten in Noord-Holland worden uitgevoerd, of in overwegende mate gericht zijn op of ten goede komen aan de provincie.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De subsidie is 10% van de noodzakelijk geachte kosten, met een maximum van € 500.000 per project. Voor 2014 is een subsidieplafond vastgesteld van € 2.000.613.

Terug naar overzicht