Nieuws

feb
21

Europees Platform start nieuw nationaal subsidieprogramma

Het Europees Platform start dit jaar met een nieuw nationaal subsidieprogramma: Verankering van internationalisering op scholen (Vios). Het is de opvolger van de regeling Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking (Bios).

De nieuwe regeling stuurt sterker op kwaliteit. Internationalisering moet niet langer gezien worden als iets los en eenmaligs, maar ten dienste staan van het curriculum. Vios bestaat uit de onderdelen Leerlingenmobiliteit, Lerarenmobiliteit, Stages, Curriculumontwikkeling en Nieuwe initiatieven. Bij aanvragen voor alle onderdelen zal concreet gevraagd worden, hoe internationalisering is verankerd of wordt verankerd in het schoolbeleid.

Momenteel is het Europees Platform nog in overleg met het Ministerie van OCW over de precieze uitwerking van de regeling. Aanvragen voor het schooljaar 2014-2015 kunnen naar verwachting vanaf 15 april 2014 worden ingediend. Vios heeft een looptijd van twee jaar.

Terug naar overzicht