Nieuws

feb
21

Consultatie geopend voor opvolger Europese vervoersprogramma Marco Polo

Voor de nieuwe financieringsperiode 2014-2020 wil de Europese Commissie een opvolger van Marco Polo opzetten. Het nieuwe programma moet bijdragen aan de toepassing van innovatieve en duurzame vrachtvervoerdiensten. De Europese Commissie heeft een openbare consultatie geopend en nodigt geïnteresseerden uit om hun bijdrage te geven. De consultatie vraagt onder meer naar:
• obstakels voor duurzaam vrachtvervoer;
• ervaringen uit Marco Polo;
• behoeften uit de markt en doelstellingen voor vrachtvervoerdiensten;
• ontwerp van een nieuw programma.

De consultatie sluit op 2 april 2014. Het nieuwe programma zal naar verwachting eind 2014 van start gaan.

Marco Polo is het Europese programma, gericht op ‘modal shift’, oftewel het verschuiven van het goederenvervoer per weg naar andere modaliteiten die het Europese wegennet ontlasten en die tevens milieuvriendelijker zijn. Dit betreft dus transport per spoor, binnenvaart of kustvaart (Short Sea), of een intermodale keten daarvan. Mogelijkheden liggen in het vervoer van bulk of conventionele goederen als ook het vervoer van transporteenheden zoals containers of pallets.

Terug naar overzicht