Nieuws

jan
21

MDIEU-regeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Voor de regeling – één van de maatregelen uit het in 2019 met de sociale partners bereikte akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel – is voor de periode van 2021 tot en met 2025 in totaal € 964 miljoen beschikbaar.

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren. Ook andere partijen, zoals ondernemingen, O&O-fondsen en A&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra, kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband. Sectoren en branches zijn in de regeling niet vooraf afgebakend. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband moet een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds (dan wel A&O-fonds) zijn. Er kan subsidie worden aangevraagd voor sectoranalyses en activiteitenplannen.

Sectoranalyse
In het kader van dit onderdeel kan elke sector of branche een analyse maken van de meerjarige opgaven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden waar zij voor staan, en van de inzet die nodig is om te zorgen dat werkenden in de betreffende sector of branche in de toekomst zoveel mogelijk gezond werkend hun pensioen bereiken. In een sectoranalyse wordt ten minste vijf jaar vooruitgekeken. Om een subsidie voor sectoranalyse te kunnen aanvragen, moet een hoofdaanvrager zijn aangewezen door een samenwerkingsverband van ten minste één werkgevers- en één werknemersorganisatie. De subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse bedraagt € 20.000 per samenwerkingsverband.

Activiteitenplan
Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een activiteitenplan dat is gebaseerd op een sectoranalyse van de meerjarige opgaven waarvoor de betreffende sector staat. De subsidie voor de kosten van de subsidiabele activiteiten rond duurzame inzetbaarheid bedraagt maximaal 50%. De subsidie voor een zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) bedraagt maximaal 25%. Het aangevraagde subsidiebedrag voor een integraal activiteitenplan moet ten minste € 125.000 (exclusief overhead) bedragen.

Aanvragen
Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (UVB) en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 februari 2021 tot en met 26 februari 2021 en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Voor dit eerste aanvraagtijdvak geldt een subsidieplafond van € 2 miljoen. Het tweede aanvraagtijdvak loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan. Het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak is nog niet bekendgemaakt. Na het tweede aanvraagtijdvak volgen nog ten minste vier aanvraagtijdvakken.

Terug naar overzicht