Nieuws

jan
21

Eerste call nieuw FNO-programma 'Samen Kansrijk en Gezond' op komst

FNO, dat gericht is op het stimuleren van initiatieven die kansen vergroten voor kwetsbare mensen, heeft het startsein gegeven voor het nieuwe programma 'Samen Kansrijk en Gezond'.

Dit programma (looptijd 2021-2030, budget € 40 miljoen) richt zich op het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties.

Met het programma wil FNO leren hoe hulp, zorg en ondersteuning beter kunnen worden georganiseerd om zo gezondheidsachterstanden te verminderen. Randvoorwaarden daarbij zijn een omgeving waarin de behoeften van het gezin voorop staan en er meer ruimte, tijd en mandaat is voor de professional. De lessen wil FNO vertalen in passender beleid en beter aansluitende financiële instrumenten.

Om bovenstaande doelen te bereiken gaat FNO aan de slag in een beperkt aantal gebieden, waarin wordt ingezet op meer leren over hoe mét gezinnen en professionals uit verschillende domeinen gezondheidsachterstanden verder kunnen worden teruggedrongen. De eerste call voor het nieuwe programma zal naar verwachting half februari 2021 worden opengesteld.

Zie ook: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/

Terug naar overzicht