Nieuws

jan
21

ZonMw publiceert oproep Hart voor duurzame zorg

ZonMw heeft de subsidieoproep Hart voor duurzame zorg gepubliceerd. Deadline voor het indienen is 9 april 2019. De oproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten, waarbij de toegankelijkheid van de zorg wordt gewaarborgd en wordt gestreefd naar het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. In totaal is er € 5 miljoen beschikbaar. Per project is de maximale subsidie 80% tot ten hoogste € 800.000.

Doel is om te voorkomen dat er schade optreedt en/of een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart/vaatziekte danwel in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen. De oproep is een samenwerking tussen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). Dit doen ze met middelen van de Hartstichting, ZonMw, NWO-TTW en NWO-MVI. De helft van het budget wordt gefinancierd door de Hartstichting.

 

De ambitie en de strategie van de DCVA en de visie van IMDI versterken elkaar in deze gezamenlijke subsidieoproep. De oproep sluit direct aan bij de strategie van de DCVA, gericht op het eerder opsporen of eerder herkennen van (verergering van) hart- en vaatziekten en bij de doelstellingen van IMDI gericht op medische technologie voor bemensbare en betaalbare zorg. Ook valt de oproep binnen de Kennis en Innovatie agenda’s van de topsectoren Life Sciences and Health (LSH) en High Tech Systems and Materials (HTSM) en de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg en de strategie van de Hartstichting. De oproep wordt uitgevoerd door ZonMw.

 

Op 15 februari is er een voorlichtings- en netwerk bijeenkomst en op 7 maart wordt er een matchmaking mkb (ZonMw PPSdag) georganiseerd. Meer informatie hierover zal binnenkort te vinden zijn op de IMDI-pagina van ZonMw.

Terug naar overzicht