Nieuws

jan
21

Wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft een wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL ingediend bij de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer geeft minister Wiebes nadere informatie over de doelen, taken en aansturing van Invest-NL. Invest-NL gaat vernieuwende bedrijven ondersteunen die moeilijk aan financiering komen. Het gaat daarbij om de ondersteuning van bedrijven en projecten met maatschappelijke impact.

De nieuwe financieringsinstelling zal een rol spelen bij risicovolle activiteiten op de thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren, waaronder de energietransitie, landbouw, gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt Invest-NL zich op het mkb en start-ups en scale-ups zodat deze kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen. 

 

Zoals al eerder gemeld zal voor de ondersteuning van export en buitenlandse investeringen, een aparte instelling worden opgericht in samenwerking met ontwikkelingsbank FMO. Het afgelopen jaar is gebleken dat de beoogde Joint Venture tussen Invest-NL en FMO niet de aangewezen vorm is om internationaal gerichte Nederlandse ondernemers te ondersteunen.

 

In de brief gaat de minister ook in op de samenhang met de al bestaande financieringsinstrumenten. 

Terug naar overzicht