Nieuws

jan
21

Waddenfonds kondigt nieuwe subsidieronde aan voor 2019

Het Waddenfonds start in de zomer van 2019 met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema's. In juni zal meer bekend worden over de exacte indientermijn. Voor de openstelling zal circa € 8 miljoen beschikbaar komen. De bijdrage per project is maximaal € 500.000. De ingediende aanvragen zullen in het eerste deel van 2020 worden beoordeeld door een deskundigencommissie.

In het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds uit 2017 is door het algemeen bestuur aangegeven welke thema’s, projecten, maatregelen en activiteiten het Waddenfonds wil stimuleren door middel van het beschikbaar stellen van subsidies. Het gaat om de thema’s Natuur, Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, Bodem, water, licht en geluid, Duurzame recreatie en duurzaam toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector en de daaronder vallende themalijnen. 

Terug naar overzicht