Nieuws

jan
21

Nieuw praktijkgericht onderzoeksprogramma in het groene domein

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Regieorgaan SIA en de agrarische hogescholen investeren in 2019 € 4 miljoen in het praktijkgericht onderzoek in het groene domein. € 3,4 miljoen zal worden ingezet voor een thematische call. De overige € 0,6 miljoen is bestemd voor het opzetten van een landelijk Centre of Expertise Groen.

De thema's van de call zijn duurzame veehouderij, duurzaam bodembeheer en duurzame (glas)tuinbouw ketens. De intentie is om van dit thematische deel van het onderzoeksprogramma een meerjarig programma te maken waarin ook andere thema’s aan bod kunnen komen. 

 

Binnenkort ontvangen bedrijfsleven en partners van de overheid een uitnodiging voor de startbijeenkomsten over de thematische call.

Terug naar overzicht