Nieuws

jan
21

Hartstichting - indiening beurzen dr. E. Dekker-programma 2015

Bij de Nederlandse Hartstichting (NHS) kunnen in het kader van het dr. E. Dekker-programma aanvragen worden ingediend voor de beurzen 'Junior Staflid' en 'Arts in opleiding tot specialist'. Jaarlijks is één beurs beschikbaar voor een junior staflid, terwijl er voor een arts in opleiding tot specialist jaarlijks twee posities beschikbaar zijn. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 31 maart 2015.

Onder 'junior staflid' vallen de artsen die hun specialistenopleiding en promotie hebben voltooid en net een aanstelling als specialist hebben verkregen in een ziekenhuis. Het doel van dit stipendium is junior-stafleden (gedeeltelijk) vrij te maken voor onderzoek (beschermde onderzoekstijd), zodat zij een eigen onderzoekslijn op kunnen zetten of een eigen plaats kunnen verwerven binnen een bestaande onderzoekslijn. De Hartstichting verstevigt hiermee de aansluiting tussen onderzoek en patiëntenzorg. U kunt voor personeelskosten maximaal een bedrag aanvragen van € 185.000, wat overeen komt met een driejarige aanstelling in personeelscategorie B. Dit bedrag kan op verschillende manieren worden ingezet. Voor materiaalkosten kan een extra vergoeding worden aangevraagd van maximaal € 27.000.

Het doel van het stipendium 'arts in opleiding tot specialist' is het vergroten van de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen voor artsen die in opleiding zijn tot specialist op het gebied van hart- en vaatziekten. De Hartstichting streeft ernaar met dit stipendium deze artsen extra te motiveren voor wetenschappelijk onderzoek op cardiovasculair gebied en daarmee te binden aan cardiovasculair onderzoek. Met dit stipendium kan de arts het onderzoek voortzetten tijdens de opleiding en zijn carrièrekansen vergroten. Het is de bedoeling dat het onderzoek een aantal publicaties oplevert. Voor artsen die nog niet gepromoveerd zijn, kunnen deze publicaties bijdragen aan een eventueel proefschrift. Met dit stipendium ontvangt u aan personeelskosten maximaal € 137.000 om maximaal 3 jaar onderzoek mee te doen. Dit bedrag kan worden ingezet om personeel aan te stellen bij de ondersteuning bij het uitvoeren van het onderzoek. Een onderzoeker kan het bedrag ook inzetten voor zijn/haar eigen salaris. Een combinatie is ook mogelijk. Daarnaast kan voor materiaalkosten een vergoeding worden aangevraagd van maximaal € 9.000 per jaar.

Het dr. E. Dekker-programma biedt beurzen voor verschillende stadia in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. De beurs is speciaal ontwikkeld voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers.

Terug naar overzicht