Nieuws

dec
20

Weer ruim € 20 miljoen beschikbaar voor sanering verkeerslawaai

Het subsidieplafond 2020 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV) is vastgesteld op € 20.702.000.

Verder is het plafond voor 2019 verhoogd naar € 22.690.000 (was € 22.390.000). Dit is noodzakelijk in verband met de afronding van enkele lopende projecten en mogelijk door verschuivingen op dezelfde begrotingspost.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

Terug naar overzicht