Nieuws

dec
20

Subsidieregeling AMIF en ISF: actie D langer open, plafonds verhoogd

Er is een wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (AMIFISF) gepubliceerd.

De wijziging betreft onder andere een verhoging van de subsidieplafonds van de acties D (Financieel Rechercheren), F (Slachtofferhulp) en G (Risico- en crisisbeheersing), waardoor niet bestede middelen uit het Intern Veiligheidsfonds (Politie) opnieuw beschikbaar kunnen worden gesteld aan projecten.

Verder is het aanvraagtijdvak voor actie D verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 31 december 2020 (was 31 december 2018).

Over de regeling
De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 vormt de nationale uitwerking van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, bestaande uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (FASMI) en het Fonds voor interne veiligheid (IBV en IPS).

Terug naar overzicht