Nieuws

dec
20

SNN geeft 'sneak preview' op subsidieregelingen in 2020

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft een zogeheten 'sneak preview' gegeven op de in 2020 aan te vragen subsidies. De sneak preview bestaat uit onderstaande opsomming.

Deze subsidies worden verlengd
De aanvraagperiode van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 (KEI2019) wordt verlengd tot en met 30 september 2020 (zoals deze week al gemeld). De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) wordt – zoals ook al eerder gemeld – verlengd tot en met 31 december 2020.

Deze subsidies gaan opnieuw open
Op 1 april 2020 gaan de volgende subsidies in het kader van de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) open:

  • VIA 2020: Ontwikkelingsprojecten;
  • VIA 2020: Organisatie-innovatie;
  • VIA 2020: Softwareontwikkeling.


Op 9 september 2020 gaat de Call Valorisatie 2020 open, opvolger van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie 2019 (VALORISATIE19).

Voor ondernemers in Noord- en Midden Groningen is er ook goed nieuws, aldus het SNN. Verschillende regelingen van de Economic Board Groningen (EBG) gaan in januari 2020 weer open. De precieze data worden nog bepaald. Het gaat om de:

  • EBG AdviesregelinG (EBGAG1718);
  • EBG ArbeidsplaatsenregelinG (EBGAPR19);
  • EBG InnovatieregelinG (EBGIG19).


De Bedrijvenregeling Drenthe (BRDR) sluit op 31 december 2019, maar gaat half februari/begin maart 2020 weer open (voor alle deelnemende gemeenten behalve de gemeente Westerveld). Ook de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) krijgt in het voorjaar van 2020 een vervolg. Precieze data worden later bekendgemaakt.

Deze subsidies lopen af
Voor deze regelingen kunnen nog tot en met juni 2020 aanvragen worden ingediend (ze gaan daarna in 2020 niet meer open):

  • Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital 2019 (HUMANCAPITAL19);
  • Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2019 (KENNIS19);
  • Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen 2019 (PROEFTUIN19).


Voorbehoud SNN
De exacte data dat subsidieregelingen open gaan, kunnen overigens nog wijzigen. Ook kan het SNN op basis van beschikbaar budget besluiten om een subsidieregeling toch niet te openen.

Zie ook: https://www.snn.nl/nieuws/sneak-preview-snn-subsidies-in-2020

Terug naar overzicht