Nieuws

dec
20

Regeling energiebesparing woningen Groningenveld verruimd en weer open

Er is een wijziging van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG) gepubliceerd.

Voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling was het aanvragen van subsidie voor verduurzamingsmogelijkheden pas mogelijk vanaf het moment dat er daadwerkelijk werd versterkt. Nu komen echter ook woningeigenaren in aanmerking voor subsidie als hun woning weliswaar voor versterking in aanmerking komt, maar ze nog niet aan het versterken zijn begonnen of afzien van de versterking van hun woning. Deze bewoners kunnen onder dezelfde voorwaarden subsidies aanvragen als bewoners die reeds begonnen zijn met versterken.

Verder is een nieuwe openstelling gepubliceerd. Aanvragen kunnen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Het plafond voor 2020 is vastgesteld op € 10 miljoen.?

Over de regeling
Het doel van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld is het bieden van compensatie voor de overlast veroorzaakt door het uitvoeren van maatregelen in het kader van het versterkingsprogramma van woningen, die noodzakelijk zijn als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld.

Terug naar overzicht