Nieuws

dec
20

Provincie Groningen publiceert viertal subsidieplafonds voor 2020

De provincie Groningen heeft de subsidieplafonds 2020 voor een aantal subsidieregelingen bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende regelingen en plafonds:

  • Beleidsregel de Groninger Ondernemersregeling (GOR): € 1 miljoen;
  • Beleidsregel incidenteel cultuurbudget (ICBGR17): € 265.000;
  • Regionale Investeringssteun Groningen 2019 (RIG2019): € 0;
  • Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19): € 100.000.


Verder is bij de Subsidieregeling digitalisering cultuur provincie Groningen (DICUGR) het subsidieplafond voor 2019 verlaagd van € 105.000 naar € 70.000.

Terug naar overzicht