Nieuws

dec
20

POP3 Zeeland gaat open voor niet-productieve investeringen water

De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland (POP3ZE) wordt van 13 januari tot en met 3 februari 2020 opengesteld voor aanvragen voor niet-productieve investeringen water (internationale doelen).

De nieuwe openstelling staat open voor aanvragen van:

  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • provincie;
  • samenwerkingsverbanden van een waterschap, provincie of gemeente met één of meer van de volgende partijen: waterschappen, gemeenten, landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuurorganisaties of landschapsorganisaties.


Subsidie kan worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten een directe link hebben met de landbouw.

De subsidie is 100% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 400.000 bedragen. Het subsidieplafond bedraagt € 745.951.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-8320.html

Terug naar overzicht