Nieuws

dec
20

Noord-Holland maakt flink aantal subsidieplafonds voor 2020 bekend

De provincie Noord-Holland heeft diverse subsidieplafonds voor het jaar 2020 gepubliceerd.

Het gaat om de volgende subsidieregelingen en bijbehorende plafonds:

 • Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2018 (ASGUNH): € 750.000, waarvan € 250.000 voor verbreding van de landbouw, € 250.000 voor structuurverbetering van de landbouw en € 250.000 voor verduurzaming van de sector;
 • Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2016 (CEEPNH2016): € 1,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen voor activiteiten waarvoor projectsubsidie is verleend op grond van Kansen voor West 2 en € 500.000 voor activiteiten waarvoor projectsubsidie is verleend op grond van het INTERREG A programma 2 Zee├źn en voor activiteiten waarvoor projectsubsidie is verleend op grond van het INTERREG B programma's Noordwest Europa en Noordzee;
 • Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 (KAVELNH): € 537.500, waarvan € 500.000 voor de verplaatsing van landbouwbedrijven en € 37.500 voor kavelruil;
 • Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 (WADDENNH): € 2,2 miljoen;
 • Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018 (DBNH): € 436.312;
 • Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013 (GROENNH2013): € 807.639, waarvan € 150.000 voor weidevogelbiotopen, € 500.000 voor uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland en € 157.639 voor toeristische overstappunten;
 • Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019 (UOPMNH2019): € 150.000;
 • Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 (ODBMH): € 75.000;
 • Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019 (RESTMONNH2019): € 400.000;
 • Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 (RRNH19): € 5 miljoen;
 • Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019 (RSCNH): € 106.000;
 • Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020 (VBNH20): € 150.000.

Terug naar overzicht