Nieuws

dec
20

Nieuwe regeling voor vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024 (VSLETTER2021) gepubliceerd.

Op basis van de regeling kunnen vierjarige instellingssubsidies voor de beleidsperiode 2021-2024 worden aangevraagd. Per kalenderjaar is € 1.130.000 beschikbaar voor het verstrekken van manifestatie-subsidie en € 490.000 voor literatuur-educatiesubsidie.

De subsidie is bedoeld voor toonaangevende literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, en ontwikkeling van de literaire cultuur en crossovers met andere kunsten.

De te verlenen subsidies zijn instellingssubsidies voor de gehele breedte van activiteiten van een organisatie. Iedere organisatie kiest voor die activiteiten die passen bij het eigen profiel. Binnen het criterium vernieuwing kunnen organisaties zelf bepalen op welk terrein of terreinen zij zich de komende periode willen richten. De nieuwe regeling kent geen eigen inkomstennorm. Er wordt wel gekeken naar een evenwichtige financiering.

Het aan te vragen subsidiebedrag varieert per subsidiecategorie van € 100.000 tot € 275.000 per jaar.

Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2020, 17.00 uur worden ingediend.

Terug naar overzicht