Nieuws

dec
20

Groningen publiceert openstelling en plafond Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2019

De provincie Groningen heeft voor een tweetal onderdelen van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap een openstellingsperiode en een subsidieplafond gepubliceerd. Voor het onderdeel functieverandering is € 295.000 beschikbaar. Ten behoeve van de realisatie en bescherming van een landschapsbeheertype op grond die een functieverandering heeft ondergaan is € 23.000 beschikbaar.

Aanvragen voor functieverandering zijn uitsluitend mogelijk voor de volgende percelen: Leek A 344, Vlagtwedde L 2584 (deels), Vlagtwedde M 682 (deels) en Vlagtwedde M 793. Aanvragen ten behoeve van de realisatie en bescherming zijn uitsluitend mogelijk voor de percelen Vlagtwedde M 682 (deels) en Vlagtwedde M 793. De regeling is geopend vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 oktober 2019. 

Terug naar overzicht