Nieuws

dec
20

Eerste call 2019 RAAK-mkb gepubliceerd

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO, heeft de eerste call voor 2019 gepubliceerd van RAAK-mkb (Regionale actie en aandacht voor kennisinnovatie). Aanvragen kunnen tot en met worden ingediend. Het beschikbare budget is € 3,6 miljoen. Per RAAK-mkb project kan maximaal € 300.000 subsidie worden aangevraagd, voor een periode van ten hoogste 24 maanden.

Projecten moeten starten tussen 1 september 2019 en 1 december 2019. Meer informatie over de call vindt u in de handleiding.


RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Het onderzoek wordt, vanuit een vraag van het mkb, door een netwerk van hogescholen, kennisinstellingen en mkb-bedrijven uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbaar in de beroepspraktijk en levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Terug naar overzicht