Nieuws

dec
20

Ongebruikte budgetten voor Groningse cultuurregelingen blijven beschikbaar in 2018

De provincie Groningen kent een aantal verschillende subsidieregelingen voor cultuur, waaronder het Budget restauratie rijksmonumenten (BRRG), het Budget Subsidieregeling Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Groningen (CIAN) en het Mediafonds. Voor deze regelingen werden dit jaar subsidieplafonds vastgesteld. De budgetten voor 2017 zijn echter nog niet opgebruikt. Gedeputeerde Staten hebben besloten, dat deze bedragen ook voor komend jaar beschikbaar zullen blijven.

Het BRRG is een subsidie gericht op restauratie / herbestemming van monumenten, in combinatie met werkgelegenheid en toename van het aantal leerling-werkplaatsen. Hiervoor was in 2017 € 937.500 beschikbaar, waarvan € 486.750 voor restauratie met herbestemming en € 486.750 voor restauratie zonder herbestemming. 

 

Met CIAN kan de provincie subsidie verstrekken voor het opzetten of opknappen van locaties, die een culturele functie hebben. Het gaat hierbij om plekken, waarbij mensen bijeen kunnen komen of met elkaar kunnen samenwerken aan creatieve projecten. Voor 2017 was een subsidieplafond vastgesteld van € 225.000.

 

Het Mediafonds is door de provincie Groningen opgezet om regionale media (krant, radio, tv en internet) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken rondom actuele onderwerpen. Zo wil de provincie een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Het subsidieplafond voor de periode 2017-2020 bedraagt € 97.600 per kalenderjaar. 

 

Hoeveel budget er per regeling daadwerkelijk voor 2018 nog beschikbaar is uit 2017 is nog niet bekend. Details zullen binnenkort worden gepubliceerd. 

Terug naar overzicht