Nieuws

dec
20

KNAW Onderwijsprijs 2018 geopend voor aanvragen

Tot en met 9 maart 2018 kunnen er bij de KNAW weer aanvragen worden ingediend voor de Onderwijsprijs. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland. De prijzen gaan naar de leerlingen die de profielwerkstukken hebben geschreven, hun begeleidende docenten en de scholen. Er zijn drie prijzen per profiel te winnen. De vwo-profielen zijn Natuur en Techniek (N&T), Natuur en Gezondheid (N&G), Economie en Maatschappij (E&M) en Cultuur en Maatschappij (C&M).

Leerlingen winnen een studiebeurs, bestemd voor het eerste studiejaar aan een universiteit of hogeschool in Nederland, of aan een buitenlandse onderwijsinstelling van vergelijkbaar niveau. De eerste prijs bedraagt € 2.000, de tweede prijs € 1.500 en de derde prijs € 1.000. Daarnaast ontvangen zij een oorkonde van de KNAW. Voor de begeleidende docenten is er een feestelijke middag bij de KNAW. De scholen, waarvan de leerlingen en docenten de prijs winnen ontvangen een officiële KNAW-plaquette.

 

De Onderwijsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Terug naar overzicht