Nieuws

dec
20

Agentschap SZW publiceert gewijzigde e-mailadressen

Zoals al eerder aangekondigd wijzigt Agentschap SZW met ingang van 1 januari 2018 haar naam in Uitvoering Van Beleid. UVB is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden zijn binnen dit departement organisatorisch bij elkaar ondergebracht.

Voor een aantal regelingen is het (regeling) specifieke e-mailadres inmiddels gewijzigd. Mail gericht aan adressen eindigend op @agentschapszw.nl komen niet meer aan en worden ook niet doorgestuurd. Klik hier voor de tabel met de gewijzigde mailadressen. Wanneer u vragen heeft over een specifieke subsidie/regeling kunt u ook direct contact opnemen met de betreffende afdeling. De telefoonnummers vindt u op de contactpagina

Terug naar overzicht