Nieuws

nov
20

Extra budget voor Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS

UWV heeft het subsidieplafond voor de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 (UWVIPS18) verhoogd.

Het doel van deze beleidsregels is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun.

De doelgroep IPS betreft klanten met ernstige psychische aandoeningen die in zorg zijn bij een (behandel)team van een GGz-instelling en die kenbaar hebben gemaakt een wens te hebben om naar werk te worden begeleid.

Bij vaststelling van het oorspronkelijke subsidieplafond van € 20 miljoen was uitgegaan van ongeveer 500 gestarte IPS-trajecten op jaarbasis gedurende de looptijd van de beleidsregels (2017 tot en met 2021). Met name in de jaren 2018 en 2019 is substantieel meer subsidie verstrekt.

Om te voorkomen dat het subsidieplafond voortijdig bereikt wordt, is nu geregeld dat UWV over een bedrag van € 3,7 miljoen extra kan beschikken om deze subsidie tot eind 2021 te kunnen verstrekken.

Terug naar overzicht