Nieuws

nov
20

Nieuwe aanvraagronde voor proeftuinen aardgasvrije wijken

Gemeenten kunnen binnenkort deelnemen aan de tweede aanvraagronde voor proeftuinen aardgasvrije wijken. Van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen.

27 gemeenten doen nu al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de rijksoverheid om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, start het Rijk nu met een tweede ronde.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor één wijk, buurt of dorp. De gemiddelde hoogte van de rijksbijdrage zal circa € 4 miljoen zijn en er wordt uitgegaan van gemiddeld 500 woningen per proeftuin. De rijksbijdrage kan ingezet worden voor de financiering van de onrendabele top bij de uitvoering van het project.

Het indienen van een aanvraag kan vanaf 1 december via https://aardgasvrijewijken.nl/. Op 1 december komt ook een rekentool beschikbaar voor de financiële onderbouwing van de aanvraag.

In deze tweede ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Als gevolg van het Klimaatakkoord ligt er ook nadruk op:

  • de betaalbaarheid voor bewoners;
  • de wijze van het betrekken van bewoners en gebouweigenaren;
  • de wijze van invullen van de regierol van de gemeente;
  • de mogelijkheden om aardgasvrij te verbinden met andere opgaven in de wijk.


Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/18/inschrijving-tweede-ronde-proeftuinen-aardgasvrije-wijken-in-december-van-start

Terug naar overzicht