Nieuws

nov
20

Gelderland maakt aantal nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen bekend

De provincie Gelderland heeft de Regels ruimte voor Gelderland 2016 (RUIMTEGLD) behoorlijk gewijzigd.

De betreffende regels vormen het kader voor bijna alle door de provincie te verstrekken subsidies. Met behulp van de nu gepubliceerde vijfentwintigste wijziging van de regels worden diverse onderliggende paragrafen (oftewel subsidieregelingen) gewijzigd, ingetrokken dan wel toegevoegd. Zo zijn onder meer de volgende subsidieregelingen nieuw toegevoegd:

  • Energieloketten 2020;
  • Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2020;
  • Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg.


Hieronder een kort overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen per hoofdstuk van de Regels ruimte voor Gelderland 2016. Voor de nieuwe regelingen zijn overigens nog geen subsidieplafonds bekendgemaakt.

Milieu, energie en klimaat (MEKGLD)
Naast diverse wijzigingen binnen bestaande paragrafen zijn binnen dit hoofdstuk drie paragrafen ingetrokken. Het gaat om de paragrafen 3.4 (Scan VvE), 3.14 (Energieloketten 2019) en 3.15 (Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2019). Voor deze laatste twee paragrafen geldt dat deze zijn opgevolgd door 3.17 (Energieloketten 2020) en 3.18 (Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2020).

Regels regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer (BOVGLD)
Ten eerste is paragraaf 5.11 aangepast. De naam van de paragraaf wordt Duurzame vrachtauto’s (dit was Impuls goederenvervoer LNG-vrachtauto’s). Aanleiding voor deze naamswijziging is een verruiming van de regeling waardoor subsidie nu, naast LNG-vrachtwagens, ook beschikbaar is voor de koop of operational lease van CNG-, elektrische, of waterstofvrachtauto’s.

Verder is de nieuwe paragraaf 5.15 (Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg) toegevoegd. Op basis van deze paragraaf komen vervoerders en verladers met een vestiging in Gelderland in aanmerking voor een subsidie van € 3000 voor het opstellen van een rapport door een externe deskundige. Dit rapport moet minimaal inzicht geven in:

  • een beschrijving van het gebruik van het wagenpark van de aanvrager op het gebied van het goederenvervoer;
  • de verduurzamingsalternatieven voor het wagenpark;
  • de inpasbaarheid van een elektrische of waterstofvrachtauto in de reguliere logistieke planning;
  • de opleidingsbehoefte binnen het bedrijf van de aanvrager om te kunnen rijden met elektrische of waterstofvrachtauto’s;
  • een doorrekening van de financiële consequenties het verduurzamen van het wagenpark voor het bedrijf van de aanvrager.


Regels regionale economie (REECOGLD)
Binnen dit hoofdstuk is onder andere paragraaf 6.2 (Routenetwerken) aangepast. Zo is het maximale subsidiebedrag voor het aanleggen of verbeteren van een routenetwerk verhoogd van € 200.000 naar € 250.000.

Daarnaast is paragraaf 6.11 (Marketing en promotie vrijetijdseconomie) ingetrokken.

Ten slotte zijn de paragrafen 6.25 (Sportevenementen) en 6.27 (Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid) volledig herzien. Op basis van paragraaf 6.25 kan subsidie worden verstrekt voor een internationaal sportevenement, een regulier sportevenement of een programma van side events bij een sportevenement. Vanuit paragraaf 6.27 is steun beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van arbeidsmarktdiscrepanties, dan wel het verrichten van activiteiten ter uitvoering van de Gelderse Techniekpacten.

Terug naar overzicht