Nieuws

nov
20

75% van de gemeenten vraagt subsidie aan voor reductie energiegebruik

Gemeenten maken gretig gebruik van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik (RRE), zo meldt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de vijf weken dat gemeenten een aanvraag konden indienen (van 9 oktober tot en met 14 november 2019), kwamen er 223 voorstellen binnen bij RVO voor een totaalbedrag van € 95 miljoen. Er is € 87 miljoen subsidie te verdelen. Met de ingediende plannen kunnen naar verwachting een miljoen woningen worden bereikt met energiebesparende maatregelen.

Energiebesparende maatregelen door huiseigenaren
Met de RRE-subsidie zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

75% van de gemeenten betrokken
Onder de 223 voorstellen zitten meerdere plannen van samenwerkingsverbanden van verschillende gemeenten. Hierdoor is naar verwachting ongeveer 75% van de Nederlandse gemeenten betrokken bij dit initiatief voor verlaging van het energieverbruik. De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Daarin heeft het gerechtshof bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet verminderen. De plannen van de gemeenten moeten daarom uitvoerbaar zijn voor het eind van 2020.

Beoordeling voor het einde van het jaar
RVO beoordeelt de aanvragen momenteel. Dat gebeurt op basis van de verwachte effectiviteit wat betreft het benaderen van huiseigenaren en het realiseren van energiebesparende maatrelen door huiseigenaren. Ook wordt gekeken of de projecten daadwerkelijk in 2020 kunnen worden afgerond. Voor het einde van het jaar ontvangen gemeenten een reactie op hun aanvraag.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/223-voorstellen-van-gemeenten-voor-energiebesparing

Terug naar overzicht