Nieuws

nov
20

Zuid-Holland stelt subsidieplafonds vast voor 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een overzicht bekendgemaakt met onder meer de subsidieplafonds voor een aantal boekjaar- en projectsubsidies voor 2019. Het overzicht bevat tevens bijstellingen van diverse begrotingssubsidies voor de gemeenten in de provincie.

Voor 2019 zijn de volgende budgetten vastgesteld: 

 • Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland: € 3.220.050;
 • Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013: € 1.440.000;  
 • Subsidieregeling Planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017: € 500.000;
 • Subsidieregeling MKB innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland: € 13.440.000;
 • Subsidieregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 (POP3): € 7.000.000;
 • Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016: in totaal  8.482.500;
 • Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017: in totaal € 14.563.080;
 • Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland: € 1.000.000;
 • Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland: € 500.000;
 • Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013: € 3.302.602;
 • Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland: € 3.220.050;
 • Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016: € 350.000;
 • Subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland 2017: € 200.000. 

De indientermijn voor de Subsidieregeling MKB innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt. De Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland is van 1 november 2018 tot en met 31 december 2019 geopend voor aanvragen. Voor de periode 1 november tot en met 31 december 2018 werd al eerder een subsidieplafond vastgesteld van € 750.000. Aanvragen voor de Subsidieregeling Erfgoedlijnen kunnen 3 maanden na publicatie van het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 worden ingediend. De subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland 2017 is ook in 2019 doorlopend geopend voor aanvragen. De aanvraagperiode van de overige subsidieregelingen wordt in de loop van komend jaar in afzonderlijke openstellingsbesluiten aangekondigd.

Terug naar overzicht