Nieuws

nov
20

Subsidieregeling voor aanpak lege stallen in Noord-Brabant langer geopend

Met de Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties kan de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekken voor projecten, die gericht zijn op het herbestemmen van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties. De provincie heeft besloten, de openstellingsperiode te verlengen en het subsidieplafond te verhogen. Aanvragen kunnen nu tot en met 1 april 2019 worden ingediend. Het nieuwe budget bedraagt € 500.000.

Subsidie kan worden verstrekt aan eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties, waar de agrarische bedrijfsactiviteiten inmiddels gestaakt zijn. Met de provincie of gemeenten zijn geen afspraken over woningbouw gemaakt op de bewuste locatie.

Terug naar overzicht