Nieuws

nov
20

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Drenthe binnenkort weer geopend

De provincie Drenthe nodigt opnieuw landbouwbedrijven uit, aanvragen in te dienen voor projecten, gericht op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De subsidie kan worden gebruikt voor maatregelen, waarmee de waterkwaliteit en / of waterkwantiteit kan worden verbeterd. Er is in totaal € 1 miljoen aan subsidie beschikbaar, afkomstig van de provincie en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Voorbeelden van maatregelen, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn het verbeteren van de bodemstructuur, reductie van erfemissies, het beschermen van de waterkwaliteit en hydrologische maatregelen. Het openstellingsbesluit wordt binnenkort in het Provinciaal blad gepubliceerd. Voor meer informatie kan contact op worden genomen met LTO-Noord

Terug naar overzicht