Nieuws

nov
20

Subsidiemogelijkheden voor ontwerp en aanleg van groene schoolpleinen in Gelderland

Vanaf 1 december 2018 kunnen medewerkers van een basisschool of school voor voortgezet onderwijs in Gelderland subsidie aanvragen voor het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein. De provincie heeft hiervoor een nieuwe regeling aangekondigd. Een groen schoolplein is een buitenruimte met natuurlijke elementen en beplanting in de buurt van de school, waarvan leerlingen in elk geval tijdens de schooltijd gebruikmaken.

Voor deze regeling is een subsidieplafond vastgesteld van € 2 miljoen, voor de periode tot en met 31 december 2021. Per project kan maximaal € 17.500 worden aangevraagd. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Maximaal 10% van de totale kostenbegroting mag worden besteed aan het ontwerp van een groen schoolplein. Het ontwerp van het plein moet in samenwerking met docenten en leerlingen tot stand komen.

Terug naar overzicht