Nieuws

nov
20

Gelderland maakt nieuwe subsidieplafonds bekend voor 2018

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vijfde wijziging op het Algemeen Plafondbesluit 2018 gepubliceerd. Er zijn nieuwe budgetten vastgesteld voor paragrafen uit de hoofdstukken Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling van natuurgebieden en Regionale economie. De nieuwe plafonds zijn met ingang van 21 november 2018 van toepassing.

Aan het hoofdstuk Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling van natuurgebieden wordt een paragraaf Groene Schoolpleinen toegevoegd. Hiervoor is een subsidieplafond gereserveerd van € 2 miljoen. De subsidie is bedoeld voor het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein. De regeling wordt binnenkort officieel bekendgemaakt. Het budget is bestemd voor de periode 1 december 2018 tot en met 31 december 2021.

 

Binnen het hoofdstuk Regionale economie zijn opnieuw budgetten vastgesteld voor twee paragrafen. Het budget voor Slimme en schone demonstratiefabrieken wordt verhoogd naar € 1,4 miljoen. Voor de paragraaf Economische impact - Sportevenementen is € 3,5 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 2,7 miljoen bestemd voor de uitvoering van een sportevenement dat ook een programma van side events bevat en € 500.000 voor de uitvoering van uitsluitend een programma van side events.

Terug naar overzicht