Nieuws

nov
20

ZonMw publiceert oproepen Goed Gebruik Hulpmiddelen

Bij ZonMw kunnen aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringssubsidies ronde 1 en voor de Open ronde 1 binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelen. Aanvragen voor de stimuleringssubsidies kunnen tot en met 18 januari 2018 worden ingediend. Voor de open ronde kunnen bij twijfel onderwerpen tot en met 21 december 2017 voorgelegd worden aan Zorginstituut Nederland. Dit is optioneel. Het plan met een vraagstelling en een korte samenvatting moet op 11 januari 2018 binnen zijn.

De deadline voor een uitgewerkte aanvraag van de open ronde is 1 februari 2018. Voor de open ronde is € 1,2 miljoen beschikbaar. De bijdrage is maximaal € 400.000 per project. Doel van de oproep is bij te dragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de integrale hulpmiddelenzorg. Het gaat dus niet alleen om het hulpmiddel zelf, maar ook om de zorg daar om heen.

 

De oproep voor Stimuleringssubsidies is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Er kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd. Hierbij kan men denken aan activiteiten ter voorbereiding op het schrijven van de subsidieaanvraag en/of het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het vlak van de hulpmiddelenzorg. Het budget voor deze oproep bedraagt € 100.000. Per voorstel kan tot € 10.000 aangevraagd worden.

 

24 november a.s. tussen 14.00 en 17.00 organiseert ZonMw in Den Haag een informatiebijeenkomst over de oproepen. De deadline om aan te melden was 17 november, maar ZonMw meldt dat er nog enkele plaatsen vrij zijn. Aanmelden kan via dit formulier.

 

ZonMw stelt met het programma Goed Gebruik Hulpmiddelen van 2018 tot 2020 subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij zorg voor stoma, incontinentie en diabetes. In het najaar van 2018 volgt de open subsidieronde 2.

 

Terug naar overzicht