Nieuws

nov
20

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis op 16 november 2017

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Hiervoor is tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor eigenaar-bewoners is het subsidieplafond bereikt. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel aanvragen indienen. Dit laat RVO.nl weten in de stand van zaken per 16 november 2017.

Voor Verenigingen van Eigenaren is er in totaal € 6 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarnaast is er een subsidieplafond van € 2 miljoen gereserveerd voor MJOP (meerjarenonderhoudsplannen), energieadvies en procesbegeleiding.

 

Tot nu toe vroegen VvE's voor € 3.385.197 subsidie aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van dit bedrag is € 1.108.298 ook daadwerkelijk versterkt. Er werd voor € 57.208 subsidie aangevraagd voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Hiervan is intussen € 32.610 verstrekt.

 

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.

Terug naar overzicht