Nieuws

nov
20

Nog beperkt budget beschikbaar voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

RVO meldt dat er nog beperkt budget beschikbaar is voor nieuwe aanvragen voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Op 16 november was er nog circa € 75.000 beschikbaar. Er kunnen aan dit geschatte bedrag geen rechten worden ontleend.

Op 20 juni dit jaar was het subsidieplafond met € 350.000 verhoogd. RVO heeft tot nu toe alle aanvragen van 2017 die voldeden aan de voorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen toekennen. Aanvragen kan nog tot en met 29 december 2017.

 

De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Terug naar overzicht