Nieuws

nov
20

Nieuw openstellingsbesluit Zuid-Hollandse subsidieregeling Groen gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een nieuw openstellingsbesluit bekendgemaakt voor de Subsidieregeling Groen. Van 21 november tot en met 31 december 2017 is de paragraaf Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden geopend voor aanvragen. Hiervoor is een deelplafond van € 180.000 beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor uitvoeringsprojecten, gericht op het versterken of beschermen van populaties van een aantal vastgestelde icoonsoorten en begeleidende soorten. Het overzicht van soorten is als bijlage bij het besluit opgenomen. 

 

Van de subsidie kan maximaal 30% van het projectbudget worden benut voor onderzoek, studies, voorlichting en of educatie, indien dit noodzakelijk is voor de effectieve uitvoering van het project. De aanvraag moet voorzien zijn van een plan van aanpak, waarin onder meer een omschrijving van de werkzaamheden, een kostenspecificatie, een globale planning en een beschrijving van de mate van monitoring en beheer zijn opgenomen.

Terug naar overzicht