Nieuws

nov
20

Zeeland past verdeling subsidieplafond 2014 voor natuur- en landschapsbeheer aan

Op 4 november 2014 publiceerden Gedeputeerde Staten van Zeeland nieuwe subsidieplafonds voor 2014 voor natuur- en landschapsbeheer. Voor het onderdeel Investeringssubsidie werd 615.078 als investeringssubsidie gereserveerd. Dit bedrag is met terugwerkende kracht ook beschikbaar voor de verhoging van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurtype. Het bedrag was aanvankelijk alleen gereserveerd voor de realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

Het budget van € 615.078 is uitsluitend bestemd voor vastgestelde gebieden in Moermond III, Oranjebos, De Zwaai of Watergat I en II. Zie voor een verdere specificatie van de gebieden het Provinciaal blad.

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 31 december 2014 worden ingediend bij de provincie Zeeland.

Terug naar overzicht