Nieuws

nov
20

Toekenningen en nieuwe indiendatum Matchingfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed

Het doel van het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed is het bevorderen van de samenhang tussen activiteiten op het gebied van het gedeeld cultureel erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid van dit erfgoed. Het fonds wordt beheerd door DutchCulture, dat jaarlijks de beschikking heeft over 200.000. Het fonds heeft nu haar toekenningen voor het najaar van 2014 bekendgemaakt, op advies van een programmaraad. Die bestaat uit experts uit verschillende disciplines binnen het erfgoed.

Zie hier voor de tien gehonoreerde projecten.

In het voorjaar van 2015 komt de programmaraad van het Gedeeld Cultureel Erfgoed opnieuw bij elkaar. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen: de deadline voor deze ronde is 2 maart 2015. Aanvragers worden verzocht aan te sluiten bij een thema én bij een programmalijn. De drie centrale thema’s zijn Migratie, Handel en Water. De centrale programmalijnen betreffen Erfgoed & Lokale ontwikkeling, Erfgoed & Kennisoverdracht en Erfgoed en Vertelkunst.

De bijdrage uit het Matchingsfonds varieert van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000 per jaar. Projecten moeten bij voorkeur georganiseerd worden met een van de partnerlanden (Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika), een maximale looptijd hebben van vier jaar en al toezeggingen hebben van andere financiers.

Terug naar overzicht