Nieuws

nov
20

Subsidieplafond van ruim 3 miljoen voor restauratie van rijksmonumenten in Overijssel

Overijssel heeft een nieuw subsidieplafond vastgesteld voor de regeling Restauratie Rijksmonumenten. Het bedrag voor 2014 is verhoogd en bedraagt nu 3.009.181. De indientermijn sloot op 1 augustus 2014. Er kunnen momenteel geen aanvragen worden ingediend.

De subsidie is bestemd voor eigenaars van rijksmonumenten. Een rijksmonument wordt in dit verband beschouwd als een van rijkswege beschermd monument of zelfstandig onderdeel, voor zover het geen groen monument of woonhuis betreft.

De subsidie is één van de paragrafen van het hoofdstuk Cultuur, sport en vrije tijd van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Terug naar overzicht