Nieuws

nov
20

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland publiceert deadlines 2015

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland verleent subsidies voor activiteiten op verschillende terreinen, waaronder publicaties, onderzoek, theater & musea, restauraties en natuurbehoud. In 2015 zijn er vier uiterste inleverdata voor aanvragen, namelijk 12 januari, 13 april, 20 juli en 12 oktober 2015. De provinciale afdelingen van het Cultuurfonds richten zich op activiteiten van overwegend provinciaal belang, die aansluiten bij de doelstelling van het fonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds besluit aan de hand van algemene en specifieke richtlijnen om aanvragen al dan niet in behandeling te nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn verwerkt in de richtlijnenwijzer en zijn na te lezen in het document Richtlijnen. Daarnaast kent de afdeling Gelderland verschillende aanvullingen op de richtlijnen, die aansluiten bij de verschillende categorieën waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend:

• Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media;
• Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia;
• Tentoonstellingen en podiumproducties;
• Festivals en concoursen;
• Educatieve projecten;
• Investeringen, aankopen en opdrachten;
• Restauraties;
• Jubileum;
• Natuurbehoud.

In beginsel kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk een beroep doen op het Cultuurfonds.

Terug naar overzicht