Nieuws

nov
20

Nationaal Epilepsie Fonds - projectsubsidie 2016 (€ 204.169)

Bij het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) kunnen aanvragen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek. De sluitingsdatum om een onderzoeksvoorstel in te dienen is 15 januari 2015. Projecten moeten in principe binnen vier jaar zijn afgerond. De financiële bijdrage is maximaal € 204.169. Bij een combinatie van een specialistenopleiding en wetenschappelijk onderzoek kan een langere duur van het project (binnen eenzelfde budget) tot de mogelijkheden behoren.

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar een betere behandeling van epilepsie. Het Epilepsiefonds steunt dit door geld beschikbaar te stellen voor onderzoek dat past bij haar doelstellingen. De Wetenschappelijke Adviesraad van het fonds beoordeelt jaarlijks de aanvragen en honoreert de aanvragen die naar haar mening de epilepsiebestrijding en -zorg het best dienen. Er zijn geen onderzoekslijnen uitgezet: het initiatief ligt bij de onderzoekers.

Het Epilepsiefonds vergoedt personeelskosten en materiële kosten. Ook het instituut, waarbinnen de subsidieaanvrager/-ontvanger werkzaam is, moet bereid zijn vanwege het instituuts- en het wetenschappelijk belang financieel bij te dragen aan het bedoelde onderzoek.

Terug naar overzicht