Nieuws

nov
20

Biobased Performance Materials call nog tot en met 1 december open en aankondiging NWO call

Tot en met 1 december 2014 kunnen ondernemers en private organisaties een projectvoorstel indienen voor de call Biobased Performance Materials (BPM2). Het ministerie van Economische Zaken stelt via de topsector Chemie 3 miljoen beschikbaar voor het BPM programma. Het programma past binnen de programmalijn advanced materials van de TKI Chemie en werkt aan nieuwe bio-polymeren en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren.

De € 3 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor de inzet van onderzoekscapaciteit bij onderzoeks-instituut Food & Biobased Research (WUR-FBR). Dit is de publieke bijdrage aan privaat-publieke onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal 4 jaar. Van het bedrijfsleven wordt een minimale bijdrage van 40% verwacht. Ondernemers kunnen een gezamenlijk voorstel voor een PPS-initiatief (privaat-publiek samenwerkingsverband) voor onderzoek en innovatie bij het BPM Project Office indienen. Het voorstel moet door minimaal twee ondernemers en de betrokken kennisinstelling ondersteund worden. Volledige voorstellen kunnen tot en met 1 maart 2015 worden ingediend.

Doel van BPM2 is het uitvoeren van pre-competitief onderzoek in privaat-publiek samenwerkingsverband (PPS) gericht op een verdere ontwikkeling van biobased polymere materialen en producten uit deze materialen. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats door Nederlandse kennisinstellingen in samenwerking met onderzoekers uit het bedrijfsleven. Het betreft een combinatie van pre-competitief toegepast onderzoek, gericht op het beantwoorden van vragen die leiden tot het dichter bij implementatie brengen van biomaterialen én funderend, begripverhogend onderzoek en onderzoek gericht op het beantwoorden van vragen welke nieuwe klassen van biobased materialen met unieke eigenschappen mogelijk zijn.
Parallel aan deze toepassingsgerichte call, bereidt NWO samen met het Dutch Polymer Institute (DPI) en het Biobased Performance Materials (BPM) programma een fundamentele call voor op het gebied van biobased performance materials waarin bedrijven en onderzoekers aan universiteiten worden opgeroepen gezamenlijk fundamenteel georiënteerde PPS-voorstellen in te dienen. Aanvragers zullen samen met minimaal twee bedrijven voorstellen kunnen indienen. De oproep gaat naar verwachting deze maand nog open.

Terug naar overzicht