Nieuws

nov
20

Zuidoost-Nederland medepresentator Vanguard Initiatief

Tien Europese topregio's, waaronder Zuidoost-Nederland, hebben op 8 november in Brussel het Vanguard Initiatief gepresenteerd. De regio's willen met hun slimme specialisaties een bijdrage leveren aan het Europese industriebeleid. Dit onderwerp staat op de agenda van de Europese Raad in februari 2014. De regio’s zullen daar hun boodschap officieel aanbieden.

De Vlaamse minister-president Kris Peeters is een van de initiatiefnemers. Hij wil dat Vlaanderen samen met andere Europese industriële topregio’s een belangrijke rol gaat spelen in het Europese industriebeleid.
Naast Vlaanderen zijn de regio's tot nu toe Baskenland, Lombardije, Matopolska, Noordrijn-Westfalen, Skåne regio, Tampere regio, Schotland, Wallonië en Zuidoost-Nederland. De komende maanden zullen andere regio's zich bij de groep aansluiten. 

Leidend in het Vanguard Initiatief van de tien Europese topregio's zijn de slimme specialisatie strategieën die de regio's moeten opstellen in het kader van de nieuwe Europese programma's 2014-2020. De Europese Commissie moet ongeveer 160 van zulke strategieën beoordelen. Zuid-Nederland (OP Zuid) kreeg onlangs al complimenten van de Europese Commissie voor de strategie, die in de regio leidend wordt voor investeringen in de komende jaren.

De 'Vanguard'-regio's gaan nog een stapje verder. In een gezamenlijke verklaring laten zij weten te willen meewerken aan economische groei en aan de toekomst van de industrie in Europa. Met de hierna genoemde uitgangspunten willen de regio's ondernemerschap aanmoedingen:
• Enerzijds moet deze nieuwe groei bouwen op een echte bottom-up dynamiek inzake innovatie en ondernemerschap in ecosystemen op regionaal vlak;
• Anderzijds is er nood aan politiek leiderschap om de gemeenschappelijke doelen te formuleren die een antwoord moeten bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en om oplossingen te vinden die nieuwe industriële activiteiten teweegbrengen. 

De regio's geven daarbij aan dat een aantal domeinen de voorkeur krijgen, zoals: 
• biogebaseerde industrieën; 
• geavanceerde productie- en sleuteltechnologieën; 
• duurzaam bouwen; 
• milieuvriendelijke voertuigen; 
• smart grids; 
• gezondheidszorg.

Terug naar overzicht