Nieuws

nov
20

Ruim 100.000 subsidie voor regioarcheologie in Gelderland

Kwaliteit in de uitvoering is één van de thema's van de Subsidieregeling meerjarenprogramma Gelderland (SmpG). Voor het onderdeel regioarcheologie van het thema Kwaliteit in de uitvoering is een nieuw subsidieplafond van € 135.333 vastgesteld. Het subsidieplafond wordt opengesteld van 21 tot en met 29 november 2013.

De verhoging van het subsidieplafond is bedoeld om al bestaande aanvragen mee te kunnen honoreren. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Terug naar overzicht