Nieuws

nov
20

Noord-Holland stelt uitvoeringsprogramma en uitvoeringsregelingen Stelling van Amsterdam 2014-2016 vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016 vastgesteld. De Stelling van Amsterdam is aangewezen als een UNESCO Werelderfgoed. Afgelopen jaren heeft de provincie fors ingezet op het behoud en de ontwikkeling ervan, door middel van inbreng van kennis vanuit een programmabureau en door inzet van financiële middelen. Voor de komende periode wil de provincie haar faciliterende en stimulerende rol met betrekking tot de Stelling van Amsterdam voortzetten.

In het kader van dit nieuwe uitvoeringsprogramma zijn daarom twee nieuwe regelingen vastgesteld, de Uitvoeringsregeling subsidie activiteiten op en rond Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland 2013 en de Uitvoeringsregeling subsidie Restauratie of herstel objecten Stelling van Amsterdam Noord-Holland 2013. Voor beide regelingen zijn voor 2014 subsidieplafonds vastgesteld.

De uitvoeringsregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht