Nieuws

nov
20

Creative Europe Programma goedgekeurd

Op 19 november is het Creative Europe Programma goedgekeurd door het Europees Parlement. Dit betekent, dat het programma in de komende weken tevens kan worden goedgekeurd door de Europese Raad van de 28 lidstaten, zodat het in januari 2014 van start kan gaan. Het programma volgt de huidige programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur op.

Creative Europe omvat een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van Europese samenwerking in de podiumkunsten, beeldende kunst en het cultureel erfgoed en een subprogramma MEDIA voor de audiovisuele sector. Via een nieuw cross-sectoraal programmaonderdeel komen middelen beschikbaar voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten en vanaf 2016 voor een financiële garantiefaciliteit. Er is in totaal € 1,46 miljard beschikbaar voor de periode 2014-2020. Hiervan gaat minimaal 56% naar MEDIA en minimaal 31% naar Cultuur.

Onder Creative Europe vallen ook de Culturele hoofdsteden van Europa, het Europees Erfgoedlabel, de Europese dagen van het cultureel erfgoed en vijf Europese prijzen (voor cultureel erfgoed/Europa Nostraprijzen, hedendaagse architectuur, literatuur, popmuziek/European Border Breakers Award en de EU Prix MEDIA).

Op dinsdag 17 december wordt er in Amsterdam een gratis informatiemiddag over het nieuwe programma georganiseerd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Terug naar overzicht