Nieuws

nov
20

Beslistermijn subsidie restauratie Rijksmonumenten Zeeland verlengd

Tot 1 oktober 2013 was het voor eigenaren van een rijksmonument in Zeeland mogelijk subsidie aan te vragen voor restauratie. Gedeputeerde Staten maakt bekend, dat de afhandeling van de aanvragen meer tijd vergt dan de gestelde twaalf weken. Een aantal ingediende aanvragen is onvolledig. Daarnaast is er voor sommige aanvragen overleg nodig met de gemeenten. Dit heeft gevolgen voor de beslistermijn.

Besloten is, de beslistermijn met vier weken te verlengen, tot 21 januari 2014. De indieners zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Terug naar overzicht