Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
20

Subsidieplafond 2012 regeling sanering verkeerslawaai verhoogd

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2012 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai met € 8,6 miljoen verhoogd tot € 25.680.000.

De verhoging van het plafond zal voornamelijk worden ingezet voor spoorsaneringsprojecten die in 2011 vertraging hebben opgelopen. De extra middelen zijn beschikbaar omdat in voorgaande jaren de sanering goedkoper is uitgevoerd dan was geraamd.

Doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het verminderen van geluidshinder door verkeers- en spoorwegen. De regeling kent twee soorten subsidies, de ‘voorbereidingssubsidie’ en de ‘uitvoeringssubsidie’. Een voorbereidingssubsidie omvat de kosten voor de voorbereiding op en de begeleiding van de maatregelen die door de Minister kunnen worden vastgesteld alsmede de kosten van het toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoeringssubsidie financiert de daadwerkelijke realisatie. Gemeenten kunnen een aanvraag voor een subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht vóór 1 februari van een kalenderjaar indienen. Aanvragen voor een uitvoeringssubsidie kunnen doorlopend worden ingediend. Een uitvoeringssubsidieaanvraag kan alleen worden aangevraagd nadat een aanvraag voor voorbereiding is ingediend.

Terug naar overzicht